Knights Fight – آیا شما شجاعت شوالیه ها در قرون وسطا را دیده اید؟ حالا این فرصت را دارید که خودتان این موضوع را حس کنید.

در دوئل های شوالیه های قرون وسطا شرکت کنید! غرش جمعیت که شما را در میدان نبرد تشویق می کنند رو مشاهده کن! تپش قلب خودتو در میدان مبارزه حس کن! تنش و در گیری در این بازی حرف اول را میزند! شادی پس از پیروزی تنها به بهترین شوالیه ها میرسد.

با سپر و شمشیر!

– شرکت در دوئل ها در قرون وسطا!

– شمشیر زدن برای رسیدن به پادشاهی!

– به دشمنان خودت با سلاح های مرگبار حمله کن!

– تبدیل شدن به قهرمان شوالیها در بین تما شوالیه های جهان و کسب گنجینه ها!